Coeducar és valorar sense estereotips

El grup té com a objectiu treballar per a la igualtat de gènere a diferents àmbits.

COEDUCACIÓ

Sobre coeducació a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. CAPÍTOL 4. Àmbit educatiu

Article 12

Coeducació 1. La coeducació, als efectes d’aquesta llei, és l’acció educadora que valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les dones i els homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries, per tal d’aconseguir l’objectiu de construir una societat sense subordinacions culturals i socials entre dones i homes. Els principis de la coeducació són un element fonamental en la prevenció de la violència masclista. 2. Els valors de la coeducació i els principis de l’escola inclusiva, per a assolir l’objectiu a què fa referència l’apartat 1, han de tenir un caràcter permanent i transversal en l’acció de govern del departament competent en matèria educativa.

© 2018 per Grup Miralluna. INS Illa de Rodes. Roses

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now